oaksumperk.czúvod | Okresní Agrární komora ?umperk

oaksumperk.cz Profile

oaksumperk.cz

Title:úvod | Okresní Agrární komora ?umperk

Description:úvodní stránka

Keywords:

Discover oaksumperk.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

oaksumperk.cz Information

Website / Domain: oaksumperk.cz
Website IP Address: 77.93.211.209
Domain DNS Server: ns3.e-baan.net,ns2.banan.cz,ns.banan.cz

oaksumperk.cz Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

oaksumperk.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

oaksumperk.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

oaksumperk.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Thu, 22 Feb 2018 12:21:40 GMT

oaksumperk.cz Traffic Sources Chart

oaksumperk.cz Alexa Rank History Chart

oaksumperk.cz aleax

oaksumperk.cz Html To Plain Text

úvod | Okresní Agrární komora ?umperk Okresní Agrární komora ?umperk úvod Aktuality O nás úvod Aktuality O nás P?edstavenstvo Dozor?í rada Statut P?íspěvkovy regulativ Polsko Farmá?ské trhy 2017 pro prodejce P?ihlá?ka FT 2017 Vítejte na na?em webu Okresní Agrární komora ?umperk vznikla v roce 1993 na základě zákona ?. 301/1992 Sb. jako organiza?ní sou?ást Agrární komory ?R k podpo?e podnikatelskych aktivit, prosazování a ochraně zájm? svych ?len?. Zároveň zabezpe?uje regionální politiku v oblasti zemědělství, potraviná?ství a lesnictví V sou?asné době má 28 ?len?, kte?í obhospoda?ují cca 32 tis. ha zemědělské p?dy. ?innosti OAK ?umperk: organizuje vzdělávací ?innost pro ?leny i pro ?irokou zemědělskou ve?ejnost spolupracuje s p?íslu?nymi státními orgány, vyjad?uje se k p?ipravenym legislativním změnám v oblasti zemědělství, p?ipomínkuje návrhy zákon? po?ádá spole?né akce pro ?leny ve spolupráci s městem ?umperk po?ádá jedenkrát měsí?ně farmá?ské trhy v období od května do ?íjna ve spolupráci s Agrární komorou Olomouckého kraje se podílí na soutě?i Regionální potravina a na propagaci potravin, které tuto zna?ku získaly úvod u?ivatelsky obsah - v?dy jako první ?lánek!!! Kontaktujte nás Okresní Agrární komora ?umperk Nemocni?ní 1852/53 787 01 ?umperk E: oaksumperk@seznam.cz T: 605 056 387 Napi?te nám Partne?i Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | p?ihlásit se | admin | podmínky

oaksumperk.cz Similar Website

Domain WebSite Title
oakchomutov.cz Okresní agrární komora Chomutov
apic-ak.cz APIC-AK.cz - AGRáRNí KOMORA ?R
rakjk.cz Regionální agrární komora Jiho?eského kraje
kgk.sk Komora geodetov a kartografov: úvod
clk.cz ?eská léka?ská komora - Okresní sdru?ení léka?? Dě?ín - ?eská léka?ská komora - Okresní sdru?ení lé...
hyperbarickakomora.sk Hyperbarická komora Nové Zámky: úvod
sumperk.cz ?umperk
ubytovani-sumperk.com Ubytování ?umperk
reality-sumperk.cz Reality ?umperk
agris.cz Agris.cz - agrární www portál
psnv.cz úvod
zdena.sk úvod
prehledubytovani.cz úVOD
ergovh.cz úvod
divin.sk úvod
relaxmasaze.com úVOD
amalion.sk úvod
trogar.sk úVOD